• انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
    توجه داشته باشید که سایز تصویر نباید بیشتر از 500*500 پیکسل باشد. حداکثر اندازه مجاز : 1MB